Bistad

- endnu en god mulighed for at støtte op om verdensmålene


Vi støtter op om bierne - og hjælper samtidig udsatte borgere

Over 1/3 af vores fødevareproduktion er afhænging af biernes bestøvning, men bestanden af bier er i voldsom nedgang - og har været det i flere år.
På grund af den intensive beskæring af hegn og grøftekanter, samt brugen af pesticider og ensidig dyrkning af store arealer, er der i dag fødemangel for bierne.

For at være med til at modvirke denne negative udvikling, har Odoo House valgt at indgå en aftale med BISTAD.

Odoo House har andel i tre bistader, der står ved virksomhedens adresse i Odder. Hver bistade indeholder 50.000 bier og producerer ca. 30 kg. honning årligt. 

Bierne passes af en blanding af ansatte, udsatte borgere og frivillige.

Odoo House er hermed også med til at tilbyde særligt udsatte borgere en mulighed for at få et meningsfuldt arbejde - med fundament i fællesskab om produktion af honning. Det giver først og fremmest øget livskvalitet for den enkelte, men også en mulighed for at få komme videre ud i livet. 

Læs mere om BISTAD her

Odoo text and image block