Hvad er værdien af dine tilbud?

Ny app beregner værdien af tilbud, som er afgivet.

Odoo House har udviklet en app, der giver overblik over afgivne tilbud. Du vægter dine tilbud med en procentsats, hvorefter det bliver muligt at se værdien og den forventede værdi af alle tilbud. Sammen med virksomhedens budget hjælper den nye app med at styre virksomheden i den rigtige retning. Det er let at sætte vægtning på tilbuddene, da man blot skal vælge mellem 25%, 50%, 75% eller 100%. Rapporten udskrives til pdf og kan mailes eller printes.


 

Odoo • Text and Image